Reikalingi dokumentai

 

Jei ketinate įsigyti “SB lizingo“ kortelę, savo asmens tapatybę patvirtinsite pateikdami LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę.

Įsigyti “SB lizingo“ kortelę galite, jei jums mokamas atlyginimas pagal darbo sutartį (minimalus nepertraukiamas darbo stažas – 4 mėn), jei esate pensininkas, pareigūnas, ūkininkas, įndividualios įmonės savininkas, dirbate pagal verslo liudijimą ar turite individualios veiklos pažymėjimą.

Kredito gavėjų grupėReikalingi dokumentai

Samdomi darbuotojai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

Pensininkai

(įskaitant statutinio pareigūno pensiją gaunančius asmenis)

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Pažyma apie gautą statutinio pareigūno pensiją per paskutinius 4 mėnesius.

Individualių įmonių savininkai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimas.

 3. Metinė individualios įmonės pelno mokesčio deklaracija už praeitus kalendorinius metus su VMI žyma ir pasibaigusių einamųjų metų ketvirčių individualios įmonės pelno mokesčio deklaracijos.

Pareigūnai

 

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Pažyma apie priskaitytą ir išmokėtą atlyginimą per paskutinius 4 mėnesius.

Ūkininkai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.

 3. Žemės nuosavybės dokumentai.

 4. Dokumentai, pagrindžiantys pajamas (pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma, balansas, pelno (nuostolio) ataskaita arba ūkio veiklos rezultatų ataskaita už praėjusius metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius; kai mažas ūkis – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas už praėjusius ir einamuosius metus).

Individuali veikla pagal verslo liudijimą

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Verslo liudijimas.

 3. Pajamų deklaracija už praeitus kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).

 4. Einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).

Individuali veikla pagal pažymą

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Individualios veiklos pažyma.

 3. Pajamų deklaracija už praeitus kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).

 4. Einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).

Jūreiviai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 2. Jūrininko knygelė.

 3. Pajamas pagrindžiantys dokumentai (kontraktas, pažyma apie kitą reisą, banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 4 mėnesius arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).

 

Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, todėl tuo atveju, jei UAB „SB lizingas“ pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę keiptis į Lietuvos banką adresu: Žirmūnų g. 151, Vilnius.Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjimus ginčus pateikiama interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.