Dokumentai

Reikalingi dokumentai vartojimo kreditui

Samdomi darbuotojai
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
Pensininkai (įskaitant statutinio pareigūno pensiją gaunančius asmenis)
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Pareigūnui pažyma apie gautą statutinio pareigūno pensiją per paskutinius 4 mėnesius.
Pareigūnai
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Pažyma apie priskaitytą ir išmokėtą atlyginimą per paskutinius 4 mėnesius arba banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 12 mėnesių.
Ūkininkai
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.
 3. Dokumentai, pagrindžiantys pajamas (pajamų deklaracija už paskutinius 2 metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma), balansas, pelno (nuostolio) ataskaita arba ūkio veiklos rezultatų ataskaita už paskutinius 2 metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius, kai mažas ūkis – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas už praėjusius ir einamuosius metus).
Individualių įmonių savininkai
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimas.
 3. Metinė individualios įmonės pelno mokesčio deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma) ir pasibaigusių einamųjų metų ketvirčių individualios įmonės pelno mokesčio deklaracijos.
Ūkinės bendrijos/ MB nario pajamos
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Bendrijos steigimo sutartis ar steigimo aktas, bendrijos nuostatai arba civilinė paslaugų sutartis už paslaugas ir (ar) darbų atlikimą.
 3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 4. Einamųjų metų pajamas pagrindžiantys dokumentai (pažyma apie gautas pajamas, banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).
 5. Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai (pelno/nuostolio ir balanso ataskaitos) už praėjusius ir einamuosius metus.

 

Individuali veikla pagal pažymą
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Individualios veiklos pažyma.
 3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 4. Praėjusių ir einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).
Veikla pagal autorinių teisių sutartis
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Autorinės sutartys už paskutinius 2 metus.
 3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 4. Praėjusių ir einamųjų metų banko sąskaitos išrašas arba atlyginimo išmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.
Individuali atlikėjo ar sporto veikla
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Veiklą ir jos tęstinumą įrodantys dokumentai (sutartys ir kita) už paskutinius 2 metus.
 3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 4. Praėjusių ir einamųjų metų darbų priėmimo-perdavimo aktai arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).
Profesinė veikla
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Dokumentas, leidžiantis užsiimti profesine veikla, jei toks reikalingas ( pvz. advokatui liudijimas, suteikiantis teisę verstis advokato veikla ir advokato pažymėjimas).
 3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 4. Einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).
Turto nuomos veikla
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Turto nuosavybę ar kitą teisinį valdymo pagrindą patvirtinantis dokumentas ( pvz. panaudos sutartis).
 3. Turto nuomos sutartis ir jos pakeitimai.
 4. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 5. Banko sąskaitos išrašai arba kiti pajamų gavimą patvirtinantys dokumentai už paskutinius 2 ir einamuosius metus.
Individuali veikla pagal verslo liudijimą
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Verslo liudijimas.
 3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 4. Praėjusių ir einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).
Jūreiviai
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Jūrininko knygelė.
 3. Pajamas pagrindžiantys dokumentai (kontraktas, pažyma apie kitą reisą, banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 12 mėnesių arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).
Samdomi darbuotojai, pajamas gaunantys užsienio valstybėse
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Darbo sutartis (kontraktas).
 3. Algalapiai (ar kitas dokumentas apie priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą).
 4. Pajamas pagrindžiantys dokumentai (banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 6 mėnesius arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).
 5. Visi užsienio šalies kalba, išskyrus anglų kalba, sudaryti pateikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir vertimas patvirtintas vertėjo ar notaro.
Investicinės veiklos pajamos
 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi LR.
 2. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
 3. Palūkanų ir/ar dividendų išmokėjimą ar skyrimą patvirtinantys dokumentai (banko sąskaitos išrašai, paskolos sutartys, kurių pagrindu mokamos palūkanos).
 4. Kiti pajamų gavimą patvirtinantys dokumentai.