Prašymų formos ir kita informacija

Prašymų formos

Prašymas atidėti įmokas  Pranešimas apie sutarties atsisakymą per 2 dienas (Apsisprendimo laikotarpis)  Pranešimas apie sutarties atsisakymą per 14 dienų  Prašymas dėl sutarties nutraukimo kai nepristatyta prekė  Prašymas nutraukti kortelės sutartį  Prašymas padengti dalį kredito  Prašymas grąžinti permoką  Prašymas išduoti pažymą  Prašymas išduoti dokumento kopiją  Prašymas (laisvos formos)  Klientų prašymų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarka  UAB „SB draudimas“ gyvybės draudimo sąlygos ir pagrindinės informacijos dokumentai  

Įmokos ir kita informacija

UAB „SB lizingas“ mokesčio už pažymos arba sutarties kopijos išdavimą įkainiai

Dokumento tipasBendra tvarkaSkubos tvarka
1. Pažyma mokesčių inspekcijai (dėl pajamų deklaravimo)nemokamainenumatyta
2. Pažyma apie finansinius įsipareigojimus10,00 Eur20,00 Eur
3. Kitos pažymos20,00 Eur30,00 Eur
4. Įkainis už kredito sutarties kopiją10,00 Eur15,00 Eur

Prašymą atidėti įmokas, išduoti pažymą, prašymą išduoti dokumento kopiją ar prašymą grąžinti permoką prašome siųsti į UAB „SB lizingas“ elektroniniu paštu info@sbl.lt, arba paštu į UAB „SB lizingas“ adresu Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas LT-44307.

Permoką grąžiname per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo dienos.

Pažyma skubos tvarka išsiunčiama el. paštu ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo prašymo gavimo ir sumokėjimo už pažymą dienos.

Pažyma ne skubos tvarka išduodama/išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo prašymo gavimo ir sumokėjimo už pažymą dienos.

Dėmesio! Siunčiant prašymą išduoti pažymą ar prašymą išduoti dokumento kopiją, pridėkite ir mokėjimo kvitą už dokumento išdavimą.