Duomenų apsaugos politika

UAB „SB LIZINGAS“

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA KLIENTAMS

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-11

UAB „SB lizingas“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)[1] ir kitų teisės aktų.

1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.sblizingas.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „SB lizingas“

Mūsų įmonės kodas yra: 234995490

Mūsų adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas

Mūsų el. pašto adresas: info@sbl.lt

Mūsų tel. Nr.: (8-37) 40 72 00

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • suteikti Jums vartojimo kreditą – pagal teisės aktų reikalavimus, tinkamai ir kokybiškai;
 • įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir, jeigu būsite įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą;
 • užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;
 • sudaryti ir vykdyti Draudimo sąlygų susitarimą su Jumis – tais atvejais, kai norite apsidrausti gyvybę;
 • ginti Bendrovės teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose;
 • informuoti Jus apie Jums aktualias prekes ir paslaugas ir teirautis Jūsų nuomonės apie prekes ir paslaugas;
 • užtikrinti sklandų internetinės svetainės veikimą, saugumą ir suteikti Jums galimybę joje gauti paslaugas.

Detalią informaciją rasite Bendrovės Klientų duomenų aprašyme.

4. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje.

5. Kokią informaciją privalau Jums pateikti?

Prašome peržiūrėti Bendrovės Klientų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume vartojimo kredito arba vartojimo kredito su draudimu sutartis su Jumis arba kurią turime surinkti pagal teisės aktus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime Jums suteikti vartojimo kredito arba vartojimo kredito su draudimu.

6. Iš kur renkate informaciją apie mane?

 • UAB „Creditinfo Lietuva“ ir jos administruojamose kredito biurų informacinėse sistemose INFOBANKAS ir  SISTEMA dalyvaujančių kredito įstaigų ar finansų įmonių;
 • UAB „Scorify“ ir jos administruojamoje finansinių įsipareigojimų duomenų apsikeitimo
  sistemoje dalyvaujančių kredito įstaigų ir finansų įmonių
 • Vidaus reikalų ministerijos;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Lietuvos banko, komercinių bankų ir kitų kredito ir finansų įstaigų;
 • Centrinės hipotekos įstaigos;
 • Duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas;
 • Valstybės registrų ir kadastrų;
 • Savivaldybių;
 • Facebook Ireland Ltd;
 • Kitų šaltinių: fizinių asmenų (sutuoktinių, vaikų ir kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, kreditų gavėjų laiduotojų, įkaitų davėjų ir pan.).

7. Kokie teisiniai pagrindai Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

Informaciją apie tai rasite Bendrovės Klientų duomenų aprašyme.

8. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

 • Kad įvertintume Jūsų mokumą ir įsipareigojimų vykdymo riziką, priskiriame Jus kategorijoms. Priklausomai nuo to, kuriai kategorijai Jūs esate priskiriamas, gali priklausyti, ar Jums bus suteiktas kreditas ir kt. Profiliavimas naudojamas analizei, susijusiai su Jums pateikiama konsultacija, atlikti, tiesioginės rinkodaros tikslais, automatizuotu būdu priimant sprendimus, susijusius su kreditingumo vertinimu, rizikos valdymu ir sandorių stebėsena, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui.
 • Statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties baigimo/nutraukimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių, pajamų dydį, įsigyjamo turto pobūdį.

9. Kam perduodate informaciją apie mane Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje?[2]

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame: 

 • AB Šiaulių bankas ir jos dukterinėms įmonėms;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“;
 • UAB „Scorify“;
 • Gyvybės draudimo UAB “SB Draudimas”;
 • Lietuvos bankui, kitoms Bendrovės priežiūrą atliekančioms institucijoms;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Policijai, prokuratūrai, teismams, antstoliams, notarams, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai ir kitoms teisėsaugos institucijoms;
 • Advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų, socialinių tinklų paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, pašto ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, laiduotojams, įkaito davėjams, vekselių davėjams);
 • Asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas bei kredito gavėjų finansinių įsipareigojimų duomenų bazes;
 • Skolų valdymo, administravimo ir išieškojimo bendrovėms, tarpininkavimo grąžinant įsiskolinimus bendrovėms;
 • Juridiniams asmenims, siūlantiems Bendrovės paslaugas ir/arba besiteiraujantiems duomenų subjektų nuomonės dėl Bendrovės paslaugų tiesioginės rinkodaros būdu;
 • Juridiniams asmenims, sudarantiems vartojimo kredito (įskaitant išperkamosios nuomos) sutartis Bendrovės vardu;
 • Juridiniams asmenims, teikiantiems įmokų surinkimo paslaugas duomenų subjektams, sudariusiems vartojimo kredito sutartis su Bendrove;
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą;
 • Jeigu prireiktų – asmenims, kuriems galėtų būti ar būtų perleistos (atlygintinai, neatlygintinai) teisės, pareigos, skolos pagal Jūsų sutartį ir kt.);
 • Kitiems asmenims, nurodytiems Bendrovės Duomenų gavėjų sąraše.

10. Ar informacija apie mane yra perduodama už Europos Ekonominės Erdvės ribų?

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą

11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

10 metų po Jūsų sandorio pasibaigimo arba 30 mėnesių, jei paslaugos nesuteikėme, nebent Bendrovės Klientų duomenų aprašyme būtų numatyta kitaip.

12. Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais ar duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais,
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma
 • Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui.
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu, pvz., tiesioginei rinkodarai
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

13. Kaip man gali padėti Jūsų Duomenų apsaugos pareigūnas?

Jei norite pateikti prašymą, skundą ar turite klausimų, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Prašome susisiekti su juo el. paštu:
dap@sbl.lt

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija