Reikalingi dokumentai būsto remonto kreditui

Jei norite gauti būsto remonto kreditą, savo asmens tapatybę patvirtinsite pateikdami LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Kreditą būsto remontui galite gauti, jei jums mokamas atlyginimas pagal darbo sutartį (minimalus nepertraukiamas darbo stažas – 4 mėn), jei esate pensininkas, pareigūnas, ūkininkas, individualios įmonės savininkas, dirbate pagal verslo liudijimą ar turite individualios veiklos pažymėjimą.

Kredito gavėjų grupėReikalingi dokumentai
Samdomi darbuotojai1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
Pensininkai(įskaitant statutinio pareigūno pensiją gaunančius asmenis)1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Pažyma apie gautą statutinio pareigūno pensiją per paskutinius 4 mėnesius.
Pareigūnai1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Pažyma apie priskaitytą ir išmokėtą atlyginimą per paskutinius 4 mėnesius.
Individualių įmonių savininkai/ūkinės bendrijos ir MB nario pajamos1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Įmonės įregistravimo pažymėjimas.
3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
4. Įmonės finansinės ataskaitomybės dokumentai už praeitus ir einamuosius metus.
Individuali veikla pagal pažymą1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Individualios veiklos pažyma.
3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
4. Praėjusių ir einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).
Individuali veikla pagal pažymą Ūkininkai ·         Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.
·         Dokumentai pagrindžiantys pajamas (pajamų deklaracija už paskutinius 2 metus su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma, balansas, pelno (nuostolio) ataskaita arba ūkio veiklos rezultatų ataskaita už paskutinius 2 metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius, kai mažas ūkis – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas už praėjusius ir einamuosius metus).
Veikla pagal autorinių teisių sutartis·         Autorinės sutartys už paskutinius 2 metus.
·         Darbų priėmimo-perdavimo aktai, jei yra numatyti autorinėje sutartyje.
Individuali atlikėjo ar sporto veikla·         Veiklą ir jos tęstinumą įrodantys dokumentai (sutartys ir kita).
Profesinė veikla·         Dokumentas, leidžiantis užsiimti profesine veikla, jei toks reikalingas advokatui liudijimas, suteikiantis teisę verstis advokato veikla ir advokato pažymėjimas.
·         Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
Turto nuomos veikla·         Turto nuosavybę ar kitą teisinį valdymo pagrindą patvirtinantis dokumentas ( pvz. panaudos sutartis).
·         Turto nuomos sutartis ir jos pakeitimai.
·         Banko sąskaitos išrašus arba kt. pajamų gavimą patvirtinantys dokumentai už paskutinius 2 ir einamuosius metus.
Individuali veikla pagal verslo liudijimą1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Verslo liudijimas.
3. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
4. Praėjusių ir einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).
Jūreiviai1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Jūrininko knygelė.
3. Pajamas pagrindžiantys dokumentai (kontraktas, pažyma apie kitą reisą, banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 12 mėnesių arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).
Samdomi darbuotojai, pajamas gaunantys užsienio valstybėse1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Darbo sutartis (kontraktas).
3. Algalapiai (ar kitas dokumentas apie priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą).
4. Pajamas pagrindžiantys dokumentai (banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 6 mėnesius arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).
5. Visi užsienio šalies kalba, išskyrus anglų kalba, sudaryti pateikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir vertimas patvirtintas vertėjo ar notaro.
Investicinės veiklos pajamos1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė,  arba leidimas nuolat gyventi LR.
2. Pajamų deklaracija už paskutinius 2 kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).
3. Palūkanų ir/ar dividendų išmokėjimą ar skyrimą patvirtinantys dokumentai (banko sąskaitos išrašai, paskolos sutartys, kurių pagrindu mokamos palūkanos).
4. Kiti pajamų gavimą patvirtinantys dokumentai.

 

UAB „SB lizingas“ mokesčio už pažymos išdavimą įkainiai
Pažyma pateikiama
Bendra tvarka
Skubos tvarka
 
1. Mokesčių inspekcijai (dėl pajamų deklaravimo)nemokamainenumatyta
2. Pažyma apie finansinius įsipareigojimus10,00 Eur20,00 Eur
3. Kitos pažymos20,00 Eur30,00 Eur
4. Įkainis už kredito sutarties kopiją10,00 Eur

15,00 Eur

 

Prašymą atidėti įmokas, išduoti pažymą, prašymą išduoti dokumento kopiją ar prašymą grąžinti permoką prašome siųsti į UAB „SB lizingas“ elektroniniu paštu info@sbl.lt, arba paštu į UAB „SB lizingas“ adresu Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas LT-44307.

Permoką grąžiname per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo dienos.

Pažyma skubos tvarka išduodama/išsiunčiama el. paštu, faksu ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo prašymo gavimo ir sumokėjimo už pažymą dienos.

Pažyma ne skubos tvarka išduodama/išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo prašymo gavimo ir sumokėjimo už pažymą dienos.

Dėmesio! Siunčiant prašymą išduoti pažymą ar prašymą išduoti dokumento kopiją, pridėkite ir mokėjimo kvitą už dokumento išdavimą.

Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, todėl tuo atveju, jei UAB „SB lizingas“ pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę keiptis į Lietuvos banką adresu: Žirmūnų g. 151, Vilnius.Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjimus ginčus pateikiama interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.