Reikalingi dokumentai tvariam kreditui

 

Jei norite gauti vartojimo kreditą, savo asmens tapatybę patvirtinsite pateikdami LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Vartojimo kreditą galite gauti, jei jums mokamas atlyginimas pagal darbo sutartį (minimalus nepertraukiamas darbo stažas – 4 mėn), jei esate pensininkas, pareigūnas, ūkininkas, individualios įmonės savininkas, dirbate pagal verslo liudijimą ar turite individualios veiklos pažymėjimą.

Kredito gavėjų grupėReikalingi dokumentai

Samdomi darbuotojai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

Pensininkai

(įskaitant statutinio pareigūno pensiją gaunančius asmenis)

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Pažyma apie gautą statutinio pareigūno pensiją per paskutinius 4 mėnesius.

Individualių įmonių savininkai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Įmonės įregistravimo pažymėjimas.

 3. Metinė individualios įmonės pelno mokesčio deklaracija už praeitus kalendorinius metus su VMI žyma ir pasibaigusių einamųjų metų ketvirčių individualios įmonės pelno mokesčio deklaracijos.

Pareigūnai

 

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Pažyma apie priskaitytą ir išmokėtą atlyginimą per paskutinius 4 mėnesius.

Ūkininkai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.

 3. Žemės nuosavybės dokumentai.

 4. Dokumentai, pagrindžiantys pajamas (pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma, balansas, pelno (nuostolio) ataskaita arba ūkio veiklos rezultatų ataskaita už praėjusius metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius; kai mažas ūkis – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas už praėjusius ir einamuosius metus).

Individuali veikla pagal verslo liudijimą

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Verslo liudijimas.

 3. Pajamų deklaracija už praeitus kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).

 4. Einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).

Individuali veikla pagal pažymą

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Individualios veiklos pažyma.

 3. Pajamų deklaracija už praeitus kalendorinius metus (su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma).

 4. Einamųjų metų pajamų-išlaidų žurnalas arba kiti to laikotarpio pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaitos-faktūros, kvitai, sutartys).

Jūreiviai

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi LR.

 2. Jūrininko knygelė.

 3. Pajamas pagrindžiantys dokumentai (kontraktas, pažyma apie kitą reisą, banko sąskaitos išrašas apie gautas pajamas už paskutinius 4 mėnesius arba kitas lėšų išmokėjimą patvirtinantis dokumentas).

 

 

UAB „SB lizingas“ mokesčio už pažymos išdavimą įkainiai
Pažyma pateikiama
Bendra tvarka
Skubos tvarka
 
1. Mokesčių inspekcijai (dėl pajamų deklaravimo)nemokamainenumatyta
2. Pažyma apie finansinius įsipareigojimus10,00 Eur20,00 Eur
3. Kitos pažymos20,00 Eur30,00 Eur
4. Įkainis už kredito sutarties kopiją10,00 Eur

15,00 Eur

 

Prašymą išduoti pažymą, prašymą išduoti dokumento kopiją ar prašymą grąžinti permoką prašome siųsti į UAB „SB lizingas“ elektroniniu paštu info@sbl.lt, arba paštu į UAB „SB lizingas“ adresu Laisvės al. 80, Kaunas LT-44249.

Permoką grąžiname per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo grąžinti permoką gavimo dienos.

Pažyma skubos tvarka išduodama/išsiunčiama el. paštu, faksu ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo prašymo gavimo ir sumokėjimo už pažymą dienos.

Pažyma ne skubos tvarka išduodama/išsiunčiama ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo prašymo gavimo ir sumokėjimo už pažymą dienos.

Dėmesio! Siunčiant prašymą išduoti pažymą ar prašymą išduoti dokumento kopiją, pridėkite ir mokėjimo kvitą už dokumento išdavimą.

Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, todėl tuo atveju, jei UAB „SB lizingas“ pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę keiptis į Lietuvos banką adresu: Žirmūnų g. 151, Vilnius.Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjimus ginčus pateikiama interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.